top of page

DETAIL PRODUKTU 

DLUHOPISOVÁ EMISE

ATS Company - Investiční reality 2022

INVESTICE JSOU URČENY PRIVÁTNÍM & KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

INVESTIČNÍ DLUHOPIS

NÁZEV DLUHOPISŮ

ATS Company - investiční reality 2022

ZÁKLADNÍ PARAMETRY EMISE
VÝNOS OD                                    9,8 %
DÉLKA INVESTICE                         5 let
VÝŠE INVESTICE OD                    25.000 Kč

 

2f6fc2e808e8f1a4f43d93496479fd46.jpeg

Základní charakteristika a údaje dluhopisů:

1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent: ATS Company a.s., IČ: 277 95 462
se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. B 24442

Název Dluhopisu: ATS Company – investiční reality 2022
Identifikační kód ISIN:
Číslo účtu Emitenta: 35-9942710277/0100
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 1.4.2022
Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 4. 2022 a skončí dnem 1. 4. 2029 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit
Předpokládaný objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)
Maximální objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)
Číslování dluhopisů: 0001 až 0960

Výnos: 9,8 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období: 1.4.2022

Výnosové období: čtvrtletně
Den vzniku nároku na výplatu výnosu: První splátka výnosu 1.7.2022, následně vždy k 1.10. a 1.1. a 1.4. a 1.7. daného roku

Rozhodný den pro výplatu výnosu: K poslednímu dni výnosového období

Den pčedčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu 
Den konečné splatnosti: 1.4.2027

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 1.4.2027

Emise: Dluhopisy

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor: Určená provozovna: Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika

Emitent

ATS Company a.s.
Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika

e-mail: info@atscompany.cz
tel.: +420 242 488 299 / 735 191 191

Webové stránky: www.fond-cyprus.com

Pokud jste se rozhodli k investici, zašlete nám elektronickou objednávku a o zbytek se postaráme.
Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se Vám věnovat profesionálně a
s maximální péčí

 

Váš Team Cyprus Apartments

Setkání s klienty
bottom of page