top of page
13431_edited_edited_edited.jpg

Základní přehled cen služeb společnosti

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.

MÁTE DOTAZY, POTŘEBUJETE PORADIT?
V případě jakýchkoli nejasností či požadavků k příslušným listinám nás neváhejte kontaktovat s požadavkem, nebo prosbou o pomoc. Rádi se Vám budeme věnovat. 

smiling-secretary-with-open-notebook.jpg

Ceník služeb a poplatků smluvních vztahů
společnosti SINCOM Capital a.s., platný od 1.1.2023 v měně Kč

Žádost
Odkupu pozemků
& nemovitostí

Zpracování žádosti nabídky pro Odkupu nemovitosti na základě kompletního hodnocení technického a ekonomického stavu nemovitosti

Poplatek / 5.500 Kč
 

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti, podkladů a platby

Právní služby a Uzavření Smlouvy o koupi

Příprava právních dokumentů k uzavření Smlouvy o koupi

Poplatek / 12.500 Kč
+ 1,0% z kupní ceny

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Právní služby a Smlouva o koupi akcií

Příprava právních dokumentů k uzavření Smlouvy o koupi

Poplatek / 0,- Kč
+ 0% z kupní ceny

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Ceník poštovních / Ověřovacích poplatků / Upomínek
společnosti SINCOM Capital a.s., platný od 1.1.2023 v měně Kč

Elektronické doručení listin

0 Kč / zásilka

Poštovní doručení listin
"v režimu Cenné psaní"

450 Kč / zásilka

FedEx zásilka 

1.250 Kč / zásilka

Úřední ověření listin

450 Kč / listina

Upomínka

1250 Kč / za úkon

Urgence platby / Výzva doložení listin / Doložení čísla bankovního účtu atd.

Ceník služeb a poplatků k převodu Smluvních vztahů, Akcií, Dluhopisů
společnosti SINCOM Capital a.s., platný od 1.1.2023 v měně Kč

Změna údajů na listině Dluhopisů

Změna údajů týkajících se listiny Dluhopisů, tisk nových Dluhopisů v případě ztráty, poškození, změny držitele.

Poplatek / 1.500 Kč za úkon
                  450 Kč za listinu

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti, podkladů a platby

Převod vlastnictví Akcií, Dluhopisů

Změna Držitele na nového Nabyvatele cenných papírů na základě podané žádosti ze strany Držitele - Upisovatele / Nabyvatele

Poplatek / 1.250 Kč
+ 1,5 % z hodnoty transakce

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Žádost pro odkup dluhopisů

Poplatek za podání žádosti odkupu / Předčasné splacení dluhopisů atd.

Poplatek 2.500 Kč / Žádost
+ 1,5 % z hodnoty transakce

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Předčasný odkup dluhopisů

Poplatek z výše investice / Dluhopisu

Poplatek 5.500 Kč
+ 15,0  % z hodnoty dluhopisů

Termín zpracování do 30 - 90 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Upozornění:
Společnost SINCOM Capital a.s., IČO 108 12 512, není obchodníkem s cennými papíry ani poskytovatelem investičních služeb dle Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "Zákon"). Jsme investiční společnost, která investuje v oblasti nemovitostí a tyto kupuje za účelem dosažení výnosů.

bottom of page