top of page
businessman-businesswoman-shaking-hands_edited.jpg

NEJVYŠŠÍ CESTA K BEZPEČNÉ INVESTICI, MAXIMÁLNÍ MÍRA ZAJIŠTĚNÍ, MINIMÁLNÍ MÍRA RIZIKA
 

Akciové a dluhopisové investice: Klíč k bezpečnému a výnosnému portfoliu. Tyto nástroje kombinují růstový potenciál se stabilními výnosy, činíce je nejlepší volbou pro rozumné investory. Investujte do našeho diverzifikovaného portfolia pro maximální bezpečnost a zisk.

AKCIE & DLUHOPISY

Úvod do akcií a dluhopisů

Vítejte v světě investování! Ať už jste začínající investor nebo máte za sebou již několik investičních rozhodnutí, je klíčové rozumět základním stavebním kamenům vašeho portfolia: akciím a dluhopisům. Tyto dva finanční nástroje tvoří základ mnoha investičních strategií a nabízejí různé příležitosti i rizika. Pojďme se na ně podívat blíže.
 

Co jsou akcie?

Akcie jsou vlastnické podíly v společnosti. Když kupujete akcie, stáváte se spoluvlastníkem dané firmy a máte nárok na část jejích zisků (dividendy) a účast na rozhodovacím procesu na valných hromadách. Hodnota akcií se mění v závislosti na výkonnosti společnosti a tržních podmínkách, což přináší investiční příležitosti, ale také rizika.
 

Co jsou dluhopisy?

Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vydává společnost nebo vláda s cílem získat kapitál. Když kupujete dluhopis, vlastně půjčujete peníze vydavateli, který se zavazuje vrátit vám jmenovitou hodnotu dluhopisu na konci jeho splatnosti a průběžně vám platit úroky (kupónové platby). Dluhopisy jsou často považovány za konzervativnější investici než akcie, protože poskytují předvídatelný příjem.
 

Základní rozdíly

Nejdůležitější rozdíl mezi akciemi a dluhopisy spočívá v povaze návratnosti investice a s tím spojených rizik. Akcie nabízejí potenciál pro vysoký výnos, ale s vyšším rizikem, zatímco dluhopisy poskytují nižší, ale stabilnější výnosy. Toto rozdělení dělá z akcií a dluhopisů klíčové komponenty pro diverzifikaci investičního portfolia, kde kombinace obou může pomoci dosáhnout vyváženého poměru rizika a výnosu.

Analytika

AKCIE JAKO INVESTICE, JAK FUNGUJÍ A JEJICH DĚLENÍ

Investování do akcií je jednou z nejpopulárnějších forem investování, a to díky potenciálu vysokých výnosů a možnosti stát se součástí příběhu společnosti. Avšak s velkým potenciálem výnosů přichází i zvýšené riziko. Pojďme se podívat na to, jak akcie fungují, jaké přinášejí výhody a rizika, a jak můžete začít s investováním do akcií.
 

Jak fungují akcie?

Akcie představují vlastnické podíly ve společnosti. Když společnost vstupuje na burzu, nabízí část svých akcií veřejnosti prostřednictvím primární veřejné nabídky (IPO). Po IPO jsou akcie dané společnosti obchodovatelné na burze, kde jejich cena kolísá na základě nabídky a poptávky. Investoři kupují a prodávají akcie s cílem získat zisk z cenových pohybů a případných dividend.
 

Typy akcií

  • Obyčejné akcie: Dávají jejich držitelům právo hlasovat na valných hromadách a nárok na dividendy, které mohou být vypláceny ziskem společnosti.

  • Prioritní akcie: Obvykle nabízejí vyšší dividendový výnos a mají přednost před obyčejnými akciemi v případě likvidace společnosti, ale často nepřinášejí hlasovací práva.

Analýzu dat

DLUHOPISY JAKO INVESTICE, JAK FUNGUJÍ A JEJICH DĚLENÍ

Dluhopisy jsou základním kamenem konzervativnějších investičních strategií. Na rozdíl od akcií, které nabízejí vlastnický podíl ve společnosti, dluhopisy představují dluhový nástroj. Tím, že kupujete dluhopisy, v podstatě půjčujete peníze emitentovi, který se zavazuje vrátit vám jmenovitou hodnotu dluhopisu na konci jeho doby splatnosti a průběžně vám platit úrok. Pojďme se podívat na to, jak dluhopisy fungují, jaké jsou jejich typy a jaké přinášejí výhody a rizika.
 

Jak fungují dluhopisy?

Dluhopis je formální smlouva mezi vydavatelem a držitelem dluhopisu. Vydavatel se zavazuje zaplatit držiteli dluhopisu úrok (známý jako kupónová sazba) v pravidelných intervalech až do splatnosti dluhopisu, kdy vydavatel vrátí držiteli původně investovanou částku (nominální hodnota). Úroková sazba a frekvence platby kupónů jsou stanoveny při vydání dluhopisu.
 

Typy dluhopisů

Existuje několik typů dluhopisů, každý s vlastními specifickými charakteristikami:
 

  • Státní dluhopisy: Vydávají vlády a jsou považovány za velmi bezpečné investice s nižším výnosem, protože mají záruku vlády.

  • Korporátní dluhopisy: Vydávají společnosti a obvykle nabízejí vyšší výnos než státní dluhopisy, ale s vyšším rizikem.

  • Municiální dluhopisy: Vydávají městské a lokální vlády a mohou nabízet daňové výhody pro investory v některých jurisdikcích.

  • Zajištěné dluhopisy: Jsou kryty konkrétními aktivy vydavatele, což investorům poskytuje dodatečnou vrstvu bezpečnosti.

Váš Team Cyprus Apartments

Děkujeme za Vaši důvěru
Vítejte v našem Privátním Investičním Klubu

Máte-li dotazy k investici nebo projektu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se Vám budeme věnovat.
 
couple-seniors-look-digital-tablet.jpg
bottom of page